Grunduddanelsen


Elitehunden søger instruktører.


Vi har hele tiden brug for flere instruktører,

specielt til vores hvalpemotivation.


Kontakt os for en snak om mulighederne.

Grundinstruktøruddannelsen 

Har du interesse i at blive uddannet inden for hvalpe, unghunde, familiehunde, tricks, lydighed (LP), agility (AG), rally, Healword To Music (HTM) eller Hverdags Lydigheds Træning (HLT), skal du igennem følgende uddannelse:


a) Basiskursus: En dag


b) Grunduddannelse: Fem weekender


c) Specialeuddannelse: En weekend inden for det valgte specialeområde. F.eks. LP, AG, HTM eller 
    rally,  KTH (kørekort til hund) dog kun 1 specialedag.


Hvis du vil undervise hvalpe, unghunde og familiehunde, skal du, når du har grunduddannelsen, ikke deltage i en specialeweekend.


Praktikperiode: Mindst 24 undervisningsgange indenfor det valgte specialeområde.

Undervisningseksamen i det valgte specialeområde. Gælder alle områder også hvalpe, unghunde og familiehunde undervisning.

 

For at deltage i uddannelsen, skal du være medlem af DKK, være fyldt 18 år, ligesom Elitehunden skal indstille dig. DKKs uddannelsesudvalg kan dispensere fra alderskravet.

Desuden skal du have gået på et træningshold med egen hund inden grunduddannelsen påbegyndes.

Elitehunden vill også sikre sig, at du kan komme i praktik hos en autoriseret instruktør, indenfor det valgte specialeområde.


På grunduddannelsen og specialeuddannelsen skal du medbringe en hund til de praktiske øvelser

 

Praktikperioden.

Praktikperioden består af mindst 24 undervisningsgange inden for det valgte specialeområde. Det er Elitehundens autoriserede instruktører som har ansvaret for, at eleven lærer at tilrettelægge og gennemføre et kursusforløb. Efterhånden skal eleven kunne forestå mere og mere af undervisningen selv, men stadig med den autoriserede instruktør der er ansvarlig for undervisningen. Det er ikke nødvendigvis den samme autoriserede instruktør, som er ansvarlig for hele praktiktiden.

Eleven skal også have deltaget i planlægningen og gennemførelsen af en teorilektion.

 

Grunduddannelsen indeholder følgende emner:

     Indlæring:

     Indlæringsteori, klassisk og operant betingning m.m.

     Indlæringsstrategier, shaping, kriterier, belønningsplacering m.m.

     Indlæringsmetoder

     Belønningsbrug, håndtering og belønningssignal

     Indlæringsfaser

     Timing, kriterier, frekvens

     Signaler


    Praktisk træning:

     Grundtræningsøvelser

     Almene færdigheder


     Adfærd:

     Hvalpens udvikling

     Hundens sanser

     Hundens sprog

     Hund/menneske relation

     Problemadfærd, fx stress på træningspladsen, hunden der gør mm.


     Undervisning:

     Formidling og undervisning

     Undervisningsteknik

     Undervisningsplanlægning

 

For at gennemføre grunduddannelsen skal du:

·        Deltage i 9 ud af 10 kursusdage

·        Aflevere og have godkendt alle skriftlige hjemmeopgaver

·        Bestå en skriftlig eksamen, der afholdes i den sidste uddannelsesweekend.

·        Aflevere og have godkendt videooptagelse af 6 træningsopgaver.

·        Der kan kun dispenseres for ovenstående i helt særlige situationer

 

Hvis du under grunduddannelsen har valgt at tage din praktikperiode indenfor hvalpe, unghunde og familiehunde/hverdagslydighed eller tricks, skal du efter at have bestået grunduddannelsen, bestå en undervisningseksamen før du bliver autoriseret til at undervise hvalpe, unghunde, familiehunde/hverdagslydighed og tricks.


Såfremt du har valgt et af de andre specialer, LP, agility, rally, NoseWork, HTM eller KTH, skal du deltage på et specialekursus, indenfor det valgte område. KTH specialetkurset er på en dag, de andre specialekurser er på en weekend. Derefter skal du til en undervisningseksamen i dit speciale, hvorefter du bliver autoriseret instruktør, inden for dit valgte speciale.

 

Opretholdelse som autoriseret instruktør:

For at opretholde din autorisation kræver det du skal jævnligt virke som instruktør. Du må max holde pause i 2 år, ellers kræver det ny uddannelse.

Der afholdes jævnligt efteruddannelse, og du skal deltage i dette mindst hvert 3. år.